Spar penge på ejendomshandel

Fra d. 1. juli 2019 er det blevet lidt billigere at handle og pantsætte fast ejendom.

 

De væsentligt nye regler er følgende:

 • Overdragelsesdokumenter (skøder) skal fortsat tinglyses med en grundafgift på kr. 1.660 med tillæg af en tinglysningsafgift på 0,6% af købesummen. For erhvervsejendomme skal afgiften dog beregne af den offentlige ejendomsværdi, såfremt denne er højere end købesummen.

Både sælger og køber hæfter for tinglysningsafgiften, uanset hvem der har anmeldt skødet til tinglysning.

 • Ad pantsætning: Der skal fremover betales en fast afgift af 1.640 kr. + 1,45% af det pantsikrede beløb (tidligere grundafgift 1.660 med et tillæg af 1,5% af det pantsikrede beløb).
  Der er dog sket den væsentlige ændring, at såfremt der skal aflyses andre pantehæftelses f.eks. realkreditlån, private pantebreve eller ejerpantebreve kan der opnås en væsentlig reduktion i den variable tinglysningsafgift. Tidligere kunne sådan en reduktion alene opnås ved indfrielse af realkreditlån, men nu kan stort set alle pantehæftelser, bortset fra skadesløsbreve, afsted komme reduktion.
  Under forudsætning af, at man overholder nogle simple regler, vil der være fuld fradrag i afgiften, svarende til hovedstolen på de lån, der skal indfries. Betingelserne for afgiftsfritagelse er følgende:
  • Anmeldelse til tinglysning af de nye pant skal ske inden aflysning af de pantehæftelser, der skal give fritagelse.
  • I forbindelse med anmeldelsen til tinglysning af det nye pant skal erklæres over for tinglysningskontoret at tinglysning sker på vilkår af aflysning af det tidligere pant.
  • Det tidligere pant skal være aflyst senest 1 år efter anmeldelse til tinglysning af det nye pant.

Der er mange penge at spare, og Din Boligadvokat tilråder, at du omhyggelig vurdere hvilke hæftelser der er formålstageligt.

Samtidig bør man i forbindelse med køb af ejendom i større omfang end hidtil benyttet overveje om endestående ejepantebreve, der overtages. Afgiften ved at overtage et ejepantebrev er alene faste tinglysningsafgift 1.660 kr.

Kontakt

  (+45) 96 31 88 00

  mo@96318800.dk

CVR: 30568346

Gabels Torv 5,  9000 Aalborg - Danmark

© Din boligadvokat 2019