Samlivsoverenskomst

En samlivsoverenskomst er en aftale imellem to samlevende, der beskriver et sæt fælles spilleregler i samlivet. Aftalen kan i princippet indeholde detaljer om alt muligt.

Samlivsoverenskomst oprettes sædvanligvis i forbindelse med, at to parter ønsker at indgå papirløst samliv med hinanden og meget ofte i forbindelse med, at disse sammen erhverver fast ejendom.

Samlivsoverenskomsten vil derfor som et vigtigt element beskrive, hvorledes der skal forholdes, såfremt samlivet måtte ophøre, hvem der skal modtage provenu ved salg af det fælles aktiv, eller hvem der skal bære tabet, såfremt et sådant måtte opstå. En samlivsoverenskomst er et meget vigtigt dokument og bør alene oprettes efter grundig rådgivning. En samlivsoverenskomst kan forebygge, at der opstår større stridigheder mellem parterne i forbindelse med samlivsophør.

En samlivsoverenskomst må ikke forveksles med et testamente, der regulerer forholdene ved død, og må ej heller forveksles med en ægtepagt, der regulerer forholdene imellem ægtefæller.

Kontakt

  (+45) 96 31 88 00

  mo@96318800.dk

CVR: 30568346

Gabels Torv 5,  9000 Aalborg - Danmark

© Din boligadvokat 2019