Pas på tyven!

I de fleste indboforsikringsselskabers police er det bestemt, at forsikringsdækning ved indbrud forudsætter, at vinduer og døre er lukkede og låste.

I en nyere dom er en bestjålet forsikringstager nægtet erstatning med den begrundelse, at vinduer ikke var lukkede og låste.

Forsikringstager havde ladet et vindue stå på klem, men dog således, at dette var sikret med et såkaldt PN-sikringsbeslag i inderste position. Tyven havde skaffet sig adgang igennem vinduet, som han havde brudt op. Det var nødvendigt at anvende værktøj, såfremt han skulle ind igennem
vinduet. Det var ikke muligt at lirke vinduet op med fingrene.

Dommen må anses for værende i overensstemmelse med gældende ret, og særligt i sommerperioden skal man være opmærksom på, at både vinduer og døre også skal være lukkede i denne periode, uanset om varme og temperaturforhold måtte være nok så anstrengende.

Kontakt

  (+45) 96 31 88 00

  mo@96318800.dk

CVR: 30568346

Gabels Torv 5,  9000 Aalborg - Danmark

© Din boligadvokat 2020