Nye regler for andelsboliger

Fra den 1. oktober 2018 kan vurdering af en andelsboligforenings ejendom kun foretages af personer, der opfylder følgende betingelser:

Vedkommende skal have uddannelsen ”Diplom i vurdering”, have mindst to års praktisk erfaring med vurdering af boligudlejningsejendomme, være dækket af en ansvarsforsikring med en dækningssum på minimum kr. 5.000.000,00 pr. krav samt have et aktuelt og indgående kendskab til markedet for boligudlejningsejendomme. Der er således sket en væsentlig skærpelse i kravene til vurderingsmandens faglige kvalifikationer, ligesom der er beskrevet detaljerede regler for, hvorledes han skal udføre vurderingsopdraget, samt hvilke vurderingsprincipper, der skal anvendes.

Interesserede henvises til at læse nærmere i bekendtgørelse nr. 978 af d. 28. juni 2018, om vurdering af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger ved valuar.

 

Kontakt

  (+45) 96 31 88 00

  mo@96318800.dk

CVR: 30568346

Gabels Torv 5,  9000 Aalborg - Danmark

© Din boligadvokat 2019