MgO-plader – pas på!

I perioden 2007-2015 blev der i tusindvis af danske boliger og bygninger monteret de såkaldte MgO-plader. Pladerne består i hovedtræk af et bindemiddel og forskellige fyldstoffer. Bindemidlet, der kaldes Sorel-cement, dannes ved en kemisk reaktion imellem magnesiumoxid (MgO) og en opløsning af magnesiumklorid i vand. De forskellige fyldstoffer er normalt savsmuld/træfibre og forskellige mineraler.

Pladerne har den uheldige egenskab, at magnesiumkloriden er vandsugende, og Sorel-cementen er ustabilt ved relative fugtigheder over 93%. Dette medfører, at når pladerne bruges som vindspærre i en ventileret facadekonstruktion, vil pladerne suge vand fra luften, når den relative fugtighed når dette niveau.

Fugten kan være så kraftig, at vand (saltvand) begynder at dryppe af, hvilket medfører blandt andet korrodering af skruer og plader, samt risiko for udvikling af svamp og skimmel.

Såfremt du har fået udført renovering eller nybyggeri i perioden 2007 til 2015, hvor Byggeskadefonden udstedte en advarsel om brugen af pladerne, kan du have stor interesse i at få oplyst, om dit hus er hjemsted for MgO-plader.

Du skal i første omgang afmontere en del af facaden eller skalmuren, således at en byggeteknisk rådgiver kan afklare, om det er de problematiske MgO-plader, der er anvendt eller ej.

Såfremt MgO-plader er anvendt, bør du straks kontakte din advokat med henblik på at få afklaret, om du har mulighed for at sikre dig skadesfriholdelse.

De problematiske MgO-plader er solgt i landets byggemarkeder under navne som ”Powerboard”, ”NPI MgO Windbreaker”, ”Sto Ecoboard”, ”Magrock”, ”Megapan”, Windcore Board”, ”Skanboard M” og ”Promat Mastershield”.

Kontakt

  (+45) 96 31 88 00

  mo@96318800.dk

CVR: 30568346

Gabels Torv 5,  9000 Aalborg - Danmark

© Din boligadvokat 2020