Hvorfor skal I tegne en ejerskifteforsikring

Jeg hører ofte: ”Hvorfor skal jeg tegne en ejerskifteforsikring? Den dækker jo alligevel aldrig!” eller ”Ejendommen er så flot renoveret, og alt er pænt. Det er ikke nødvendigt med ejerskifteforsikring!” Intet er mere forkert.

En ejerskifteforsikring dækker de forhold, der er anført i forsikringspolicen med de undtagelser, der også er nævnt heri. Dækningsområdet er ganske bredt, og der er mange, der har haft gavn og glæde af at have tegnet en forsikring mod mangler og defekter.

Såfremt du anmelder en skade til forsikringsselskabet, og dette afvise at inddække denne, kan sagen indbringes for Forsikringsankenævnet, der er et uafhængigt organ. Såfremt du eller forsikringsselskabet er uenig i en afgørelse, der er truffet af Forsikringsankenævnet, kan denne indbringes for domstolene.

Det er således ikke forsikringsselskabet selv, der afgør, om der er dækning for en skade.

Når du køber bolig, bør du modtage ordentlig og grundig rådgivning om, hvilke forhold du har forsikringsdækket, og hvilke forhold du ikke har forsikringsdækket.

De udtalelser, jeg har refereret ovenfor, har ikke sin rod i sund fornuft, men har sin rod i ukendskab til de retslige forhold.

Den rette viden kan du opnå via certificeret, uafhængig rådgivning fra Din Boligadvokat.

Kontakt

  (+45) 96 31 88 00

  mo@96318800.dk

CVR: 30568346

Gabels Torv 5,  9000 Aalborg - Danmark

© Din boligadvokat 2019