Forældrekøbsfordel reduceres

Igennem mange år har ejere af forældrekøbslejligheder haft mulighed for at kunne opnå en skattefri gevinst ofte af betydelig størrelse, når lejligheden sælges billigt til det barn, der har beboet denne. Det har været muligt at sælge ejendommen til den offentlige ejendomsværdi minus 15%. Da lejlighedens reelle handelsværdi ofte har ligget væsentligt herover, har forældrene haft mulighed for at sælge ejendommen uden at betale ejendomsavanceskat, ligesom barnet er blevet tilført en skattefri gevinst.

Den 1. januar 2019 træder den nye ejendomsvurderingslov i kraft. Denne lov må forventes at ville reducere denne fordel kraftigt.

Lovens udgangspunkt er, at ejerboliger skal vurderes til den værdi, som boligen må forventes at kunne indbringe i fri handel på vurderingstidspunktet. Vurderingen vil blive foretaget på grundlag af de priser i fri handel, der på vurderingstidspunktet er konstateret for sammenlignelige ejendomme. Vurderingen vil blive baseret på statistiske oplysninger, som SKAT selv indhenter, og vil være baseret på faktisk indgåede ejendomshandler.

Den nye ejendomsvurderingslov må derfor forventes at ville medføre væsentligt højere værdiansættelser end den nuværende. I skrivende stund er det uklart, om der fortsat vil være mulighed for at overdrage ejendommen til sine børn til ejendomsværdi minus 15%. Under alle omstændigheder må det forventes, at fremtidige ejendomsoverdragelser derfor skal ske til væsentligt højere priser end de, der hidtil har været nødvendige, og dette vil ofte medføre, at sælger pålægges ejendomsavanceskat.

De, der går i tanker om, at deres børn måske skal overtage lejligheden, gør derfor klogt i inden årsskiftet at undersøge, om handel måske bør gennemføres allerede nu.

 

 

 

Kontakt

  (+45) 96 31 88 00

  mo@96318800.dk

CVR: 30568346

Gabels Torv 5,  9000 Aalborg - Danmark

© Din boligadvokat 2019