Arealmangel

Det er en udbredt misopfattelse hos mange sælgere, at man er beskyttet imod købers mangelskrav blot man sørger for, at få udarbejdet en tilstandsrapport og tilbyder køber en ejerskifteforsikring.

Denne misopfattelse illustreres tydeligt af en nyere og netop offentliggjort Vestre Landsrets dom.
I denne blev en sælger dømt til at betale køber et afslag i købesummen på kr. 150.000, selvom der intet var at bebrejde denne.

De faktiske forhold var således at et hus var i salgsopstillingen, som var en del af købsaftalen, oplyst at indeholde 148 m2, der i BBR-registeret var anført som beboelse. Kommunen oplyste at den for langt tid siden havde godkendt en udestue på ca. 20 m2 som beboelse. Dette var i imidlertid en fejl i det udestuen aldrig havde kunnet godkendes som sådan.

Udestuen var, således som sagen var oplyst, uegnet som beboelse og havde altid været det. Den burde derfor efter Landsrettens opfattelse ikke havde været optaget på BBR-registeret som beboelse.

Kort efter købets indgåelse lod køber udestuen nedrive, idet den var uegnet som beboelse og i forbindelse hermed blev de forkerte BBR-registeroplysninger opdaget.
Køber anlagde herefter sag imod sælger fordi han mente at have betalt for meget for ejendommen.

For Vestre Landsret blev der indhentet syn og skøn. En ejendomsmægler oplyste at værdien af en ejendom på 128 m2s beboelse ville koste 1.850.000 kr. Da køber havde betalt 2.000.000 kr., blev sælger dømt til at betale differencebeløbet.

Det må derfor tilrådes enhver sælger at sikre sig, at der er overensstemmelse imellem BBR-registerets udvisende og de faktiske forhold. Den sælger, der stort her på, er i risiko for at ifalde et betydeligt ansvar over for køber.

Det gør ingen forskel at der var indhentet tilstandsrapport fra beskikket bygningssagkyndig.

Kontakt

  (+45) 96 31 88 00

  mo@96318800.dk

CVR: 30568346

Gabels Torv 5,  9000 Aalborg - Danmark

© Din boligadvokat 2019