Andelsboliger

Når en udlejningsejendom med flere lejemål af udlejer sælges til tredjemand, har ejendommens lejere i nogle tilfælde forkøbsret, således at en af disse stiftet andelsboligforening kan erhverve ejendommen på samme vilkår, som udlejer kunne sælge til tredjemand.

Det er imidlertid ikke alle vilkår, der er aftalt imellem sælger og køber, som andelsboligforeningen
skal respektere.

Højesteret har netop afgjort en sag, hvor sælger og køber havde aftalt, at køber skulle betale et salær på kr. 1.000.000,00 til et selskab, som havde bistået køber i forbindelse med købsforhandlingerne. Højesteret bestemte imidlertid, at et sådant aftalevilkår var uden værdi for sælgeren, og selvom det stod anført i købsaftalen imellem sælger og køber, skulle andelsboligforeningen derfor ikke respektere dette.

Såfremt den ejendom, hvori du bor til leje, måtte blive solgt, bistår Din BoligAdvokat med at vurdere, om ejendommen med rentabilitet kan overtages af en af lejerne stiftet andelsboligforening.

Kontakt

  (+45) 96 31 88 00

  mo@96318800.dk

CVR: 30568346

Gabels Torv 5,  9000 Aalborg - Danmark

© Din boligadvokat 2019