Køberrådgivning

Det absolut vigtigste dokument i en ejendomshandel er købsaftalen. I denne fastsættes alle handlens vilkår. Din Boligadvokat anbefaler, at du får købsaftalen og handlens dokumenter gennemgået af en erfaren boligadvokat, før du signerer aftalen.

Alternativt anbefaler vi, at du sørger for, at følgende forbehold indsættes direkte i købsaftalens afsnit 11:

» Min underskrift på denne købsaftale er fuldt ud betinget af, at min advokat kan godkende købsaftalen i dennes helhed. Godkendelse skal være meddelt sælgers ejendomsmægler senest d. [dato] «

Herved sikrer du dig:
  • At Din Boligadvokat sørger for handlens berigtigelse (berigtigelse er indeholdt i prisen nedenfor)
  • At du får et fyldestgørende indblik i alle handelsvilkår, dokumenter mv., før du forpligter dig
  • At du får et fyldestgørende indblik i samtlige finansierings-, forsikrings- og bygningsmæssige forhold
  • At du får fuld bistand i relation tinglysningsprocessen
  • At du trygt og bekymringsfrit kan binde dig til aftalen.

Vi deltager tillige gerne i forhandlinger med sælgers ejendomsmægler vedrørende pris og handelsvilkår. Som køber er det vigtigt at huske på, at ejendomsmægler altid repræsenterer andre interesser end dine; nemlig sælgers.

 

Når du repræsenteres af en af vore boligadvokater, er du således sikker på, at du har en kompetent og erfaren rådgiver ved din side, til udelukkende at varetage dit tarv i relation til ejendomshandlen.

Din Boligadvokat lever op til Danske Boligadvokaters høje standarder, og vi bestræber os altid på at levere den bedste og tryggeste rådgivning, der betones af den højeste, faglige kvalitet.

 

Vejledende pris: kr. 8.125 (inkl. moms).

Tinglysning og skøde er inkluderet i prisen.

Kontakt

  (+45) 96 31 88 00

  mo@96318800.dk

CVR: 30568346

Gabels Torv 5,  9000 Aalborg - Danmark

© Din boligadvokat 2020