Selvbyg

Det er ikke altid at selvgjort er velgjort. Mange selvbyggere har i tidens løb kastet sig over arbejdsopgaver, der ligger langt udenfor deres sagkundskab.

Retspraksis er meget hård overfor selvbyggere, og selv den mindste defekt lægges som oftest selvbyggeren til last.

Ofte vil en selvbygger derfor pådrage sig et mangelsansvar hvis der konstateres mangler i det udførte arbejde.

Når en selvbygger sælger er det vigtigt at han orienterer den byggesagkyndige om det arbejde, han har udført, således at den byggesagkyndige herefter kan vurdere dette.

Det skal sikres at oplysningerne om selvbyggerarbejdet indføjes i købsaftalen eller i tilstandsrapporten.

Kontakt

  (+45) 96 31 88 00

  mo@96318800.dk

CVR: 30568346

Gabels Torv 5,  9000 Aalborg - Danmark

© Din boligadvokat 2019