Mangler

En ejendom er mangelfuld når den er i væsentligt ringere tilstand end køber har haft en berettiget forventning om.

Din Boligadvokat er fuldt fortrolig med de meget komplicerede erstatningsretlige regler, der gælder indenfor dette område.

Har sælger ved salget sørget for at der udarbejdes tilstands- og elinstallationsrapport, ejerskifteforsikringstilbud og tilbudt at betale køber halvdelen af forsikringspræmien er han som udgangspunkt kun ansvarlig hvis han har handlet groft uagtsomt. Konstateres skader må køber som udgangspunkt holde sig til ejerskifteforsikringsselskabet eller til den byggesagkyndige.

Har sælger ikke benyttet sig af ovennævnte regler, skal han som udgangspunkt betale erstatning eller godtgørelse, når ejendommen er behæftet med væsentlige mangler.

Kontakt

  (+45) 96 31 88 00

  mo@96318800.dk

CVR: 30568346

Gabels Torv 5,  9000 Aalborg - Danmark

© Din boligadvokat 2019